Volg ons ook op:    

Privacy

Privacy in het Onderwijs

Wat is privacy?

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Onderwijs en persoonsgegevens

Arlanta moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd.  

 

 

Marco Boltjes

Functionaris Gegevensbescherming

 

@ fg@arlanta.nl

T 085 130 2591 (Voor spoedgevallen)