Volg ons ook op:    

Onze school

CBS De Springplanke is een moderne open christelijke school. Dat wil zeggen dat we staan in een lange traditie van christelijke geloof en deze met ons mee dragen. We willen in de vorm van verhalen en voorstellingen het geloof aan kinderen meegeven.
We willen de kinderen laten ervaren wat geloven met hen en met de wereld om hen heen kan doen. In een multiculturele samenleving is het ook nodig dat we ons kunnen voorstellen wat dat betekent voor anders gelovigen. Als ouders voor onze school kiezen, zullen ze de identiteit van de school respecteren.


We geloven dat ieder kind en mens bijzonder is en het verdient zorgvuldig en liefdevol behandeld te worden. Daarom hechten we veel waarde aan de leefregels in de omgang tussen leerlingen onderling en tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.