Volg ons ook op:    

Onze plannen

CBS De Springplanke blijft voortdurend kritisch ten opzichte van het werk met de leerlingen. Dit resulteert in periodieke teambijeenkomsten waarop gesproken wordt over de activiteiten waarmee wij bezig zijn.
Doelen voor schooljaar 2023-2024:
  • Ons kleuterrapport sluit aan bij het onderwijs dat gegeven wordt in groep 1/2. 
  • We zetten de methode Atlantis doelgericht in om onze resultaten op het gebied van lezen te verbeteren.
  • De overstap van CITO naar IEP (leerlingvolgsysteem) is door middel van goede begeleiding van het integraal ondersteuning team soepel verlopen.
  • We hebben aan het einde van dit schooljaar door middel van scholing verdieping aangebracht in onze logboeken en weektaken.