Volg ons ook op:    

Visie

Visie op het kind en leren

Op de Springplanke werken wij Handelingsgericht. Wij brengen de onderwijsbehoefte van de leerlingen in kaart en zorgen voor een passend onderwijsaanbod. Op die manier realiseren wij zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Kenmerken van “De Springplanke” zijn ondermeer:
  • coöperatief werken: het principe van samen oplossen
  • stimuleren van het eigenaarschap en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen
  • bevorderen van de onderlinge samenwerking en respect voor elkaar hebben
  • het bieden van een uitdagende leeromgeving

Op “De Springplanke” richten we ons onderwijs naast op het aanleren van de noodzakelijke kennis (taal, rekenen en lezen), ook op de ontwikkeling van de sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden.